IPTV list by country (Update 26-05-2019)

Free Iptv list is free for every country, it is a file stored on google driver, high speed and secure. Of course there will be ads to make money. Hope that’s not a problem for you. List IPTV United states (Update 26-05-2019):  List 1   –   List 2 List  Canada (Update 26-05-2019):  List 1  –   List 2Read More

LIST IPTV FPT, VNPT, VIETTEL (CẬP NHẬT 08-02-2019)

IPTV là viết tắt của cụm từ Internet Protocol Television, nghĩa là Truyền Hình qua Internet, là công nghệ truyền tải chương trình truyền hình qua mạng internet băng thông rộng. Phần mềm xem IPTV: Máy tính – VLC mới nhất: Download Điện thoại Android – IPTV Pro:  Download——————————————————- Ưu đãi Shopee UPDATE  08.02.2019 ==> XEMRead More