Firmware rom cho Android TV Box M8s

Firmware rom cho Android TV Box M8s chỉ dùng cho Module wifi BCM-4335 Dưới đây là phiên bản cập nhật cho Android Tivi Box M8s:  Công cụ để up rom tải USB_Burning_Tool2 : Download (Google Drive) Update Firmware 183846 151026 M8s Amlogic S812: Download Lưu ý : firmware này chỉ dành cho dòng M8S sử dụng Modul wifi mới BCM-4335Read More