Khắc phục CH Play không hiện ứng dụng trên Android TV Box

Đối với lỗi không hiện ứng dụng trên CH Play ta thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng “Cài đặt” bên ngoài màn hình chính như hình. Lưu ý: Không phải cài đặt Setting MBox trong phần ứng dụng

Bước 2: Vào “Cài đặt”, bạn chọn tiếp đến “Ứng dụng”.

Bước 3: Tìm ứng dụng CH Play trong phần “Đang hoạt động”Nếu không thấy CH Play ở mục này thì bạn qua Tab “Tất cả”, màn hình sẽ hiển thị “Cửa hàng Google Play” cùng nhiều ứng dụng khác.

Bước 4: Nhấn vào “Xóa Dữ liệu” để xóa các dữ liệu cũ của CH Play. Xong

Chúc các bạn thành công!

,