Tập hợp Rom Android Box các loại phổ biến trên thị trường

Tập hợp Rom Android Box các loại phổ biến trên thị trường hiện nay

Rom firmware cho KiwiBox:

KiwiBox S1

 

MyK+ Edition – 22/06/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 New

 

MyK+ Edition – 23/03/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 Plus

 

MyK+ Edition – 23/03/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S1 Pro

 

MyK+ Edition – 23/03/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S2

 

MyK+ Edition – 23/03/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3

 

Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

Download (Google Drive)

Download (OneDrive)

MyK+ Edition (4.4.4) – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3 Plus

 

Firmware Android 6.0 – 26/09/2017

Download (Google Drive)

Download (OneDrive)

MyK+ Edition – 18/09/2017

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

KiwiBox S3 Pro

 

MyK+ Edition – 23/03/2018

(Bản dành cho S3 Pro Version 1)

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

(Bản dành cho S3 Pro Version 2)

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Kiwibox S8 Pro

 

Firmware Android 7.1.2 – 06/01/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Firmware cho VinaBox:

VinaBox X2 Plus

 

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

VinaBox X3 Plus

 

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

VinaBox X9

 

Firmware 7.1.2 – 07/02/2018

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

VinaBox X10 – 2GB

 

Stock Android

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Android Google TV

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

VinaBox X10 – 3GB

 

Stock Android

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Android Google TV

Download (Google Drive)

Mirror (OneDrive)

Rom Android Box khác:

dây apple watch 4 bán tại Truesmart với giá cả phải chăng và chất lượng tốt.