Tên miền giá rẻ, mã giảm giá 10% hosting, email tại INET

Mã giảm giá 10% dịch vụ tại INET

Đăng ký tên miền:                    https://iNET.vn/dang-ky-ten-mien/

Đăng ký Hosting:                      https://iNET.vn/hosting/

Đăng ký Email theo tên miền:  https://iNET.vn/email-theo-ten-mien/

Đăng ký Cloud VPS:                https://iNET.vn/vps/

Chú ý: mã giảm giá không áp dụng cho đăng ký tên miền