Ứng dụng mod rom Android Box dùng RockChip

HTdigital.net giới thiệu ứng dụng mod rom Android Box Chip RockChip Tiếng Việt

Chú ý: Đây là ứng dụng mod rom thiên về kỹ thuật nâng cao, các bạn phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm nhe 😎

Giới thiệu sơ một tính năng của ứng dụng:

  • Thay đổi logo, video, âm thanh khởi động
  • Thay đổi tên phiên bản
  • Thêm ứng dụng vào rom
  • Xoá ứng ựng trong rom
  • Và một số tính năng khác

=> Xuất file rom đã hoàn thành bằng cách chọn mục Tạo File ROM (FW)

Tải về giải nén ra và chạy ứng dụng: Download (Google Drive)

Chúc các bạn thành công!

, , , , ,