Ứng dụng mod rom Android Box dùng RockChip

HTdigital.net giới thiệu ứng dụng mod rom Android Box Chip RockChip Tiếng Việt

Chú ý: Đây là ứng dụng mod rom thiên về kỹ thuật nâng cao, các bạn phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm nhe 😎

Giới thiệu sơ một tính năng của ứng dụng:

  • Thay đổi logo, video, âm thanh khởi động
  • Thay đổi tên phiên bản
  • Thêm ứng dụng vào rom
  • Xoá ứng ựng trong rom
  • Và một số tính năng khác

=> Xuất file rom đã hoàn thành bằng cách chọn mục Tạo File ROM (FW)

Tải về giải nén ra và chạy ứng dụng: Download (Google Drive)

Chúc các bạn thành công!

căn chỉnh sai số đồng hồ khi đồng hồ bị sai số và Truesmart là nơi bạn có thể yên tâm về chất lượng dịch vụ tại đây